ساعت ٦:٠٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۱ اسفند ،۱۳۸۳  کلمات کلیدی:
 
امين دعائی
ساعت ٥:٥٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۱ اسفند ،۱۳۸۳  کلمات کلیدی:

بعلت مشکل در وبلاگ تا چند روز قطع می باشد

با ايميل تماس حاصل نماييد 


 
 
ساعت ٤:٥٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۱ اسفند ،۱۳۸۳  کلمات کلیدی:

شرايط تحصيل در دانشگاه گلف کانادا در مقطع کارشناسی ارشد

VIII. Graduate Programs

Food Science

MSc Program

Thesis Master's Program Objectives

The objective of this program is to provide graduates with general scientific knowledge as well as a more in-depth understanding of particular aspects of Food Science. This objective is accomplished through course work and departmental research seminars. Extensive laboratory and technical training is obtained by performing experiments under the supervision of a professor and advisory committee. A mandatory communications course also teaches effective oral and written communication. All these training aspects culminate through the writing of the MSc thesis. With this background, MSc graduates will be qualified to obtain positions with responsibility in government and the research, development and production sectors of the food and beverage industry.

Admission Requirements

To be considered for admission, applicants should hold an honours baccalaureate degree with at least a 'B-' average during the last two years of study. Supportive letters of reference are essential and should outline the applicant's strengths and weaknesses. Students whose first language is not English require a TOEFL score of at least 550 (paper-based) or 213 (computer-based). To assist in identifying a suitable thesis advisor, applicants should submit a short statement of research interests. Admission into the department is contingent on the student obtaining a scholarship or GRA. Students may be admitted into the fall, winter or summer semesters.

Degree Requirements

MSc students are required to register in at least four graduate courses (a minimum of 2.0 credits) and prepare an acceptable thesis. A graduate degree program form signed by the student and approved by the student's advisory committee will be submitted during the first semester for approval of the departmental graduate studies committee. The students must maintain a minimum 'B-' average to remain in the program. Each student is required to take a compulsory seminar course which provides training in technical communications. The thesis research is planned by the student in consultation with the advisor and approved by the advisory committee during the first semester of the program. The program is completed by the successful defense of the thesis.

منبع:http://www.uoguelph.ca/graduatestudies/calendar/gradprog/food-msc.shtml

 


 
د ناتورا سیون
ساعت ٤:٥٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۱ اسفند ،۱۳۸۳  کلمات کلیدی:

با سلام از راهنمایی ها و تماس های شما عزیزان متشکر و ممنون هستم

امروز اولین  مطلب از گروه شیمی مواد غذایی که توسط خانم م.ص از دانشگاه شیرازبرای ما فرستادند را در وبلاگ قرار می دهیم

از دوستان عزیز که اشکالی بر این مطلب می گیرند با ما تماس نمایند.

 

د ناتورا سیون

تعریف: تغییردر ساختمان فضایی پروتئین بجز پیوند پپتیدی و ساختمان نوع اول پروتئین

اثرات:

1-کاهش حلالیت

2-کاهش فعالیت بیو لوژیکی

3-حساسیت بیشتری در مقابل اثر آنزیمهای تجزیه کننده پروتئین

4-تغییر قدرت جذب آب

 

عوامل:

1-     حرارت

2-   سرما و انجماد

3-   دو محیط قطبی و غیر قطبی

4-   عوامل مکانیکی شامل:

الف:همزدن

ب:فشار

ج:تابش

5-PHبسیار بالا یا بسیار پایین باعث:1-تعامل الکترو استاتیک یا یونی2-افزایش نیروی دفع کننده3-افزایش میزان بارهای الکتریکی مشابه

6-حلالهای آلی با ثابت دی الکتریک کم نسبت به آب باعث کاهش ثابت دی الکتریک آب و تعامل الکترو استاتیکی یا یونی

7-حلالهای غیر قطبی

8-اوره و ترکیبات شیمیایی

9-فلزات سنگین و نمکها

10-عوامل فعال سطحی مانند دترجنت ها

پروتئیین دناتوره تحت شرایط زیر امکان برگشت به حالت طبیعی برگردند

1-تحت شرایط قوی و شدید دناتوره نشده باشند

2- حذف ماده دناتوره کننده

در صورت که شکل قویوبا شدت عوامل دناتوره استفاده شود حتی باعث تجزیهساختمان اول می شوند مانند حرارت بالا و اسید قوی

انجام عمل دناتوره در محدوده حرارتی کم با سرعت زیاد انجام می شود که بیانگر ماهیت تسهیل شوندگی  این شرایط است.

دو اسید آمینه مهم و موثر در دناتوراسیون:

1-   سیستئین :

افزایش آن با عث انجام واکنشهایی که منجر به تشکیل پیوند های دی سولفیدی بین رشته های پروتئیین می شود که منجر به تجمع مولکولهای پروتئین و رسوب آنها و افزایش دناتوراسیون می شوند

2-   پرولین: افزایش آن مانع تشکیل ساختمان فضایی درپروتئین می شود و باعث عدم وجود خواصی که بوسیله دناتوره تغییر می کند باشد وباعث افزایش مقاومت حرارتی پروتئین و در نتیجه غیر قابل دناتوره می شود. مانند کازئین و ژلاتین

تهیه کننده: مریم. ص دانشگاه شیراز

 


 
 
ساعت ٥:٠٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٠ اسفند ،۱۳۸۳  کلمات کلیدی: