بررسي روشهاي تميز نمودن غشاهاي اولترافيلتراسيون
ساعت ۱:٥۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢ خرداد ،۱۳۸٤  کلمات کلیدی:

بررسي روشهاي تميز نمودن غشاهاي اولترافيلتراسيون مورد استفاده در صنايع شير/ محمدحسين تقي‌پور؛ به راهنمائي : تورج محمدي


117 صفحه، تصوير، جدول، نمودار، كتابنامه

پايان نامه (كارشناسي ارشد) -- دانشگاه علم و صنعت ايران، دانشكده مهندسي شيمي، 1378.
چكيده به زبان فارسي، انگليسي

فني و مهندسي. 00822 - مهندسي شيمي

كليد واژه : غشا / اولترافيلتراسيون / شير (لبنيات) /

كليد واژه معادل لاتين : Membrane / Ultrafiltration / Milk /

چكيده : تكنولوژي جداسازي توسط غشا، با بهره‌گيري از توانائيهاي خاص خود جايگاه ويژه‌اي در فرايندهاي جداسازي پيدا كرده است . اولترافيلتراسيون يكي از مهمترين فرايندهاي اين تكنولوژي است كه در زمينه جداسازي ذرات ، بويژه پروتئينها قابليتهاي فراواني دارد. غشاهاي مورد استفاده در اين فرايند از نوع غشاهاي متخلخل بوده و عمدتا پليمري مي‌باشند. نيروي محركه لازم براي انتقال جرم، اختلاف فشار بوده كه در محدوده بين 2 تا 10 بار اعمال ميشود. در مصارف صنعتي، غشاها در بسته‌هاي خاصي كه مدول ناميده مي شود مورد استفاده قرار مي‌گيرند. در استفاده از اين غشاها يك سري محدوديتهايي وجود دارد كه مهمترين آنها پديده گرفتگي است . بروز اين پديده موجب كاهش راندمان و عمر مفيد غشا مي‌گردد. هدف اصلي اين تحقيق بررسي اثر عوامل مختلف بر روي گرفتگي غشاهاي اولترافيلتراسيون مورد استفاده در صنايع شير و روشهاي كاهش اثرات آنها مي‌باشد. در تحقيق، ابتدا سيستم جريان متقاطع طراحي گرديد و سپس با استفاده از اين سيستم آزمايشات انجام شد. نتايج نشان ميدهند كه مناسبترين شرايط عملياتي براي فراوري شير فشار 4 بار و دماي 50 درجه سانتيگراد مي‌باشد كه در اين حالت سيستم از مقاومت نسبي پايين و فلاكس تراوشي نسبتا بالايي برخوردار است . همچنين نتايج نشان ميدهند كه سرعت جريان تاثير چنداني در ميزان گرفتگي از خود نشان نمي‌دهد. مطالعات انجام شده مربوط به شستشوي غشاها نشان مي‌دهد كه مدت زمان 20 دقيقه براي آبكشي و 30 دقيقه براي شستشوي شيميايي مناسب مي‌باشد. در استفاده از مواد شيميايي مختلف جهت بازيافت فلاكس اوليه تا كنون مخلوط 0/5 درصد هيدروكسيدسديم و دودسيل‌سولفات سديم بهترين نتيجه را داده است .