لیست کتب لاتین مربوط به صنایع غذایی
ساعت ٢:۳۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۳ خرداد ،۱۳۸٤  کلمات کلیدی:

لیست کتب لاتین مربوط به صنایع غذایی

 

برای تهیه آنها به آدرس زیر مراجعه کنید:

تهران خیابان انقلاب خیابان استاد نجات اللهی کوچه هواپیمایی شماره 42

صندوق پستی : 1779-15815

تلفن:29-8910426

فاکس:8910430

www.vijehnashr.com

info@vijehnashr.com

نویسنده                             نام کتاب

 

AUDITING IN THE FOOD INDUSTRY              M.DILLON

 

بازرسی در صنعت غذا  نویسنده: م.دیلیون سال 2003

 

DICTIONARY OF FOOD COMPOUNDS WITH CD ROM        SH . YANNAI

 

دیکشنری ترکیبات غذایی همراه با  CD – ROM   نویسنده :ش.یانای  سال2003

 

 

FRESH-CUT FRUITS AND VEGETABLES :SCIENCE , TECHNOLO    LAMIKANR

برش  میوجات و سبزیجات تازه : علم و تکنولوژ ی نویسنده: لامیکانر   سال2002

 

 

GENETIC VARIATION IN TASTE SENSITIVITY       J . PRESCTT

تغییر ژنتیکی در حس چشایی نویسنده: ج.رسکت  سال2004

 

 

HANDBOOK OF FOOD ANALYSIS        L.NOLLET

 

هند بوک آنالیز غذا نویسنده: ل. نولت سال2004

 

HAND BOOK OF FROZEN FOODS         H.HUI

هندبوک غذاهای منجمد نویسنده: ح . هیو سال2004

ILLICIUM , PIMPINELLA AND FOENICULUM         M.MIRO  2004   

نویسنده: ام . میرو

 

INDUSTRIALIZATION OF INDIGENOUS FERMENTED FOODS   K.STEINKRA

صنعت غذاهای تخمیری بومی نویسنده: ک. استینکرا  سال2004

 

INTERNATIONAL SEAFOOD TRADE      J.ANDERSON

تجارت غذاهای دریایی بین المللی       نویسنده: جی اندرسون سال2003

 

MEAT PROCESSING :IMPROVING QUALITY        KERRY

فرایند گوشت : اصلاح کیفیت  نویسنده : کری سال2002

 

MEAT REFRIGERATION      JAMES , S.J.

انجماد گوشت نویسنده: جیمز اس .جی سال2002

 

 

MICROBIAL SAFETY OF MINIMALLY PROCESSED FOODS       NOVAK

ایمنی میکروبی غذاهای فرایند ی نویسنده: نو واک سال2002

 

 

PHYTOCHEMICALS MECBANISMS OF ACTION      M.MESKIN 2003

نویسنده:ام.مسکین

 

YEASTS IN FOOD: BENEFICIAL AND DETRIMENTAL ASPECTS        T.

 

مخمر ها در غذا : فواید و مضرات         سال2003

 

تهیه کننده : امین دعائی