منابع کارشناسی ارشد
ساعت ٢:۱۱ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٥ مهر ،۱۳۸٤  کلمات کلیدی:

منابع کارشناسی ارشد

تکنولوژی غلات
۱-مقد مه ای به تکنولوژی فراورده های غلات -مهندس رسول پایان
2- تکنولوژی نان -مهندس ناصر رجب زاده
3-تکنولوژی غلات-نیکو آراسته
*****
تکنولوزی روغن
1-تکنو لوژی روغن های خوراکی-محمد حسین حداد خداپرست
2-جزوه درسی دکتر حداد خداپرست(بخش دوم)1376-دانشگاه فردوسی مشهد
3-تصفیه روغن و تولید مار گارین-میر نظامی ضیابری
4-چربی ها و روغن های خوراکی-میر نظامی ضیابری
5- چربی ها و روغنهای نباتی خوراکی و تصفیه روغن -خانم فرشته مالک
*****
تکنولوزی شیر
1-تکنولوژی شیر و فراوردهای لبنی-دکتر سید علی مرتضوی
2-شیر و فراوردهای آن -خانم گیتی کریم
3-روشهای آزمایش شیر-آقای عباس فرخنده
*****
کنسروسازی
1-کنسروسازی-رسول پایان
2-صنایع کنسروسازی-جواد حصاری(دانشگاه تبریز)1382
******
تکنولوژی قند
1-جزوه درسی مهندس بهزاد تکنولوژی قند1380-دانشگاه فردوسی مشهد
2-صنایع شکر وقند-دکتر شیخ الاسلام
3-تکنولوژی قند-مهندس رضا اسماعیل زاده کناری دانشگاه گرگان
*****
اصول نگهداری
1-مبانی فیزیکو شیمیایی نگهداری مواد غذایی-دکتر محمد صفری دانشگاه تهران
2-اصول نگهداری مواد غذایی-مهندس رستم فرجی هارمی
4-جزوه دکتر قدوسی اصول نگهداری مواد غذایی 1379
*****
اصول مهندسی
1-درآمدی بر مهندسی صنایع غذایی-ترجمه:دکتر مرتضوی دانشگاه فردوسی
2-مبانی مهندس صنایع غذایی-سید کمال الدین سید رضوی انتشارات عمیدی
3-جزوه درسی دکتر شاهدی اصول مهندسی صنایع غذایی -دانشگاه صنعتی اصفهان 1375
4-جزوه درسی دکتر کلباسی اصول مهندسی صنایع غذایی1374
*****

اصول طراحی کارخانه
1-جزوه درسی دکتر سید رضوی اصول طراخی کارخانه های مواد غذایی-دانشگاه ارومیه 1375
2-جزوه درسی مهندس جلالی اصول طراخی کارخانه های مواد غذایی -دانشگاه فردوسی مشهد 1377
*****
شیمی مواد غذایی
1-شیمی مواد غذایی-دکتر فاطمی
2-شیمی مواد غذایی-دکتر قنبرزاده
میکروبیولوژی مواد غذایی
1-میکروبیولوژی مواد غذایی- ترجمه دکتر مرتضوی
2-میکروبیولوژی مواد غذایی-خانم گیتی کریم
*****
ریاضیات
1-ریاضیات دانشگاهی-مهندس نیکو کار
*****
زبان انگلیسی
1-زبان تخصصی صنایع غذایی-انتشارات سمت
*****
تستهای کارشناسی ارشد
1-تستهای سه جلدی گامی بسوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی- انتشارات بارثاوا مهندس سید مهدی جعفری مهندس مسعود فلاح
2-تستهای تکنولوژی صنایع غذایی دکتر مرتضوی

منبع: http://www.iranfood.50megs.com