چکيده
ساعت ٢:۱٥ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٥ مهر ،۱۳۸٤  کلمات کلیدی:

بررسی نحوه تعامل امنیت غذائی با امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ( رحمان رنجبـر )

چکیده
مطالعه تاریخ سیاسی-اقتصادی جهان و مناسبت های موجود در بازارهای جهانی گویای این است : خطراتی که امنیت و رفاه آینده جوامع بشری را تهدید می کند نه چندان خطراتی چون برخوردهای بین المللی و تجاوز بوسیله یک قدرت خارجی، بلکه بی ثباتیهای اقتصادی، بوم شناسی و اجتماعی بخصوص پدیده ناامنی غذایی است. ناامنی غذایی از جمله عواملی است که می تواند ارزشهای حیاتی و در نتیجه امنیت ملی یک کشور را به مخاطره بیاندازد. امنیت غذایی که به مفهوم دسترسی به غذای کافی در حال حاضر و آینده می باشد با رشد سریع جمعیت جوامع موجودیت خود را از دست داده است و در بخشهایی از کره زمین اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ویژه ای پدیدآورده است که نه تنها سرنوشت سیاسی – اقتصادی کشورهای نیازمند بوسیله کشورهای صنعتی رقم می خورد، بلکه زندگی روزمره آنها به تصمیمات کشورهای سلطه گر بستگی یافته است و رهایی از این وابستگی و رسیدن به استقلال ملی و پیشرفت اجتماعی جز با توسعه اقتصادی میسر نیست و محور توسعه اقتصادی توسعه کشاورزی است و توسعه کشاورزی جز با بهره گیری از روشهای علمی و دستاوردهای تکنولوژیک امکانپذیر نیست. با عنایت به این موضوع، در مقاله حاضر نحوه تعامل امنیت غذایی و امنیت ملی و نیز وضعیت امنیت غذایی کشور در دو سطح کلان و خرد و همچنین تهدیدها و فرصت های آن تبیین و تحلیل شده است.
واژگان کلیدی: الگوی تولید، الگوی مصرف، امنیت غذایی، امنیت ملی، ترازنامه غذایی، تولید، ساختار تولید، كشاورزی

منبع: سایت نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران

http://agri-eng.ir/fa/archives/news/001139.php