سخنی با مهندسین
ساعت ۱٠:۳٤ ‎ق.ظ روز جمعه ٢ دی ،۱۳۸٤  کلمات کلیدی:

سخنی با مهندسین

صنعت غذا در ایران مانند سایر کشور ها در حال پیشرفت است اما بعلت ارتباط ضعیف این صنعت با دانشگاه و الگو برداری از کشور های توسعه یافته بدون موقعیت سنجی باعث ناهمگونی  سطح پیشرفت در کشور شده است . این وظیفه  مهندسین این صنعت در کل کشور است که با به روز کردن علم خود و تولید علم بومی  باعث بومی شدن این صنعت در کل کشور و افزایش سرعت پیشرفت آن  شود.