منابع کارشناسی ارشد صنايع غذايی
ساعت ٢:۱۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٧ تیر ،۱۳۸۳  کلمات کلیدی:

تکنولوژی غلات

۱-مقد مه ای به تکنولوژی فراورده های غلات

مهندس رسول پایان

2-تکنولوژی نان

مهندس ناصر رجب زاده

3-تکنولوژی غلات

نیکو آراسته

Back to Top

تکنولوزی روغن

1-تکنو لوژی روغن های خوراکی

محمد حسین حداد خداپرست

2-جزوه درسی دکتر حداد خداپرست(بخش دوم)1376

دانشگاه فردوسی مشهد

3-تصفیه روغن و تولید مار گارین

میر نظامی ضیابری

4-چربی ها و روغن های خوراکی

میر نظامی ضیابری

5-  چربی ها و روغنهای نباتی خوراکی و تصفیه روغن

خانم فرشته مالک

Back to Top

تکنولوزی شیر

1-تکنولوژی شیر و فراوردهای لبنی

دکتر سید علی مرتضوی

2-شیر و فراوردهای آن

خانم گیتی کریم

3-روشهای آزمایش شیر

آقای عباس فرخنده

 

Back to Top

کنسروسازی

1-کنسروسازی

رسول پایان

2-صنایع کنسروسازی

جواد حصاری(دانشگاه تبریز)1382

Back to Top

تکنولوژی قند

1-جزوه درسی مهندس بهزاد تکنولوژی قند1380

دانشگاه فردوسی مشهد

2-صنایع شکر وقند

دکتر شیخ الاسلام

3-تکنولوژی قند

مهندس رضا اسماعیل زاده کناری   دانشگاه گرگان

Back to Top

اصول نگهداری

1-مبانی فیزیکو شیمیایی نگهداری مواد غذایی

دکتر محمد صفری  دانشگاه تهران

2-اصول نگهداری مواد غذایی

مهندس رستم فرجی هارمی

4-جزوه دکتر قدوسی  اصول نگهداری مواد غذایی 1379

Back to Top

اصول مهندسی

1-درآمدی بر مهندسی صنایع غذایی

ترجمه:دکتر مرتضوی  دانشگاه فردوسی

2-مبانی مهندس صنایع غذایی

سید کمال الدین سید رضوی انتشارات عمیدی

3-جزوه درسی دکتر شاهدی اصول مهندسی صنایع غذایی

دانشگاه صنعتی اصفهان 1375

4-جزوه درسی دکتر کلباسی  اصول مهندسی صنایع غذایی1374

Back to Top

اصول طراحی کارخانه

1-جزوه درسی دکتر سید رضوی  اصول طراخی کارخانه های مواد غذایی

دانشگاه ارومیه 1375

2-جزوه درسی مهندس جلالی    اصول طراخی کارخانه های مواد غذایی

دانشگاه فردوسی مشهد 1377

Back to Top

شیمی مواد غذایی

1-شیمی مواد غذایی

دکتر فاطمی

2-شیمی مواد غذایی

دکتر قنبرزاده

Back to Top

میکروبیولوژی مواد غذایی

1-میکروبیولوژی مواد غذایی

جی ترجمه دکتر مرتضوی

2-میکروبیولوژی مواد غذایی

خانم گیتی کریم

Back to Top

ریاضیات

1-ریاضیات دانشگاهی

مهندس نیکو کار

Back to Top

زبان انگلیسی

1-زبان تخصصی صنایع غذایی

انتشارات سمت

Back to Top

تستهای کارشناسی ارشد

1-تستهای سه جلدی  گامی بسوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی

 انتشارات بارثاوا مهندس سید مهدی جعفری مهندس مسعود فلاح

2-تستهای تکنولوژی صنایع غذایی دکتر مرتضوی

Back to Top