چک و پول الکترونيکی
ساعت ۱:۱۱ ‎ب.ظ روز شنبه ۳ امرداد ،۱۳۸۳  کلمات کلیدی:


چک الکترونيکی E-check
چکهای الکترونيکی صرفا نسخه ای از چکهای کاغذی در دنيای واقعی هستند.اين چکها اصولا يکسان و مانند چکهای کاغذی عمل می کنند.اما می توان هزينه ها را تا حدودی کاهش داد.زيرا برای نوشتن ، ذخيره کردن ، بازيابی و پست کردن هيچگونه کاغذی مصرف نمی شود.امضاء دستی هم با امضاء ديجيتالی بر روی چک الکترونيکی تعويض می شود.اين امر هويت صاحب چک را مشخص می کند.
پردازش چک الکترونيکی
شکل زير فرايند پردازش چک الکترونيکی را نشان می دهد.


 


 

پول ديجيتالی
ايده پول ديجيتالی از سال 1990 در يکی از بانکهای اصلی لندن آغاز و منجر به ايجاد Mondex int شد. اين موسسه مسؤل تخصيص مجوزهای حقوقی Mondex در سراسر جهان و توسعه محصولات جديد بر پايه تکنولوژی Mondex است.اين موسسه ضمنا مسؤل اطمينان از عمليات متقابل ميان مجوزهای Mondex در سراسر جهان ، ايمنی و مديريت ريسک و گواهی تمام تجهيزات Mondex برای استفاده در تمام جهان است.
Mondex از سال 1997 در امريکا فعاليت خود را آغاز کرد و اجرای اين طرح را در کشور توسعه و سرعت داد.صاحبان اصلی شرکت Mondex به تساوی عبارتند از:
1. Bank one corporation
2. Citi bank universal card services
3. Master Card
4. Wells Fargo
5. Chase Manhattan Bank
6. Discover Financial Services
7. Michigan National Bank
جهت دريافت پول ديجيتالی، مشتری در يک بانک الکترونيک سپرده گذاری می کند و در قبال پولش يک اظهار الکترونيکی دريافت می کند.مشتری در هنگام خرج کردن آن اظهار الکترونيکی را به ديگران می دهد و يا آن را به بانک برگردانده و پول واقعی دريافت می کند.
پردازش پول ديجيتالی
شکل زير فرايند پردازش پول ديجيتالی را نشان می دهد.

ويژگی های پول ديجيتالی
پول ديجيتالی دارای ويژگی های زير است:
1. قابل استفاده توسط هر کسی که آن را در اختيار دارد می باشد.
2. به عنوان پول واقعی شناخته شده و به سادگی به پول قانونی تبديل می شود.
3. قابل استفاده برای تمام پرداختهای کوچک می باشد.
4. استفاده ، ذخيره ، خرج کردن و تبديل آن ارزان است.
5. هنگام خرج کردن نياز به شناسايی پرداخت کننده ندارد.
6. پولهای ديجيتالی می توانند انتقال ارزش خود را پشتيبانی کنند و نيازی به ارتباط با برخی از پشتيبان کنند ها يا موسسات مالی طرف سوم برای تاييد معامله ندارند.