ساعت ۳:٥٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٤ امرداد ،۱۳۸۳  کلمات کلیدی:

دلم گرفته چون يکی از افراد...در کنکور قبول نشد و حال به خودم می گوييم توکه هرجا رفتی و دم از قبوليدر ارشد زديتو چه سرنوشتی داری ؟ اما من سعی خود را برای قبولی می کنم بقيه با خدا

امين دعائی