کپک زدن در کیک ها و فراورده های نانوایی
ساعت ۱۱:۳۳ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٧ اردیبهشت ،۱۳۸٤  کلمات کلیدی:

کپک زدن در کیک ها و فراورده های نانوایی

کپکها علت اصلی فساد میکروبی کیکهاو سایر فراورده های نانوایی محسوب می شوند ، چون فرایند پخت معمولی ،بیشتر فلور میکروبی اصلی را از بین می برد.

روشهای نگهداری این محصولات  شبیه روشهای ذکر شده برای نان است . میکروبیولوژی این محصولات در صورت پوشیده شدن با فراستینگ ها و یا میوها ، و پر شدن با فرنی ها، خامه ها و سس ها  پیچیده تر می شود.

معمولا پر کننده هانسبت به محصول پخته شده اصلی ،تمایل بیشتری به فساد میکروبی دارند. اسفاده از پر کننده ها به علت تقویت رشد میکروبها در بعضی از کلوچه ها متداول نیست.

فراستینگ به علت بالا بودن مقدار قندشان  کاملا مقاوم اند، اما ممکن  است در طول  نگهداری  به وسیله  کپکها یا مخمر ها فاسد شوند.

حالتی که در نانها ، کیکها، پای ها و سایر فراورده های نانوایی با عنوان بیات شدن مطرح می شود،عمد تا ناشی از تغیرات فیزیکی در مرحله نگهداری  است و میکروارگانیسم ها در آن نقشی ندارند.