منابع چربی ها و روغن های خوراکی
ساعت ٢:٠٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۸ اردیبهشت ،۱۳۸٤  کلمات کلیدی:

منابع چربی ها و روغن های خوراکی

عموما انسان میتوانداز سه منبع حیوانی ، گیاهی وضایعات کارخانه های مواد غذایی چربی و روغن استخراج نماید و تغذیه کند.

استخراج چربی و یاروغن از منابع حیوانی به سه گروه تقسیم بندی می شوند:

1-     تولیدکره

2-      استخراج چربی از پیه (بافت چربی حیوانی )

3-     استخراج روغن ماهی و روغن کبد ماهی از آبزیان

منابع اصلی استخراجروغن از منشا گیاهی را می توان به دو گروه عمده تقسیم بندی نمود:

1-     میوه ها ی روغنی شامل :میوه زیتون، میوه نخل ،هسته نخل و میوه نارگیل

2-     دانه های روغنی که اغلب گیاهان یک ساله می باشند شامل :سویا ،آفتابگردان ، پنبه دانه ، بادام زمینی ، کلزا ،گلرنگ و کنجد

فن آوری روغن در بیست سال اخیر توسعه یافته است که از ضایعات کارخانه های تولید ر گوجه فرنگی (بذر گوجه فرنگی) و عصاره گیری انگور (هسته انگور) ، عصاره گیری انار (هسته انار) و شالی می  توان روغن استحصال نمود.

با پیشرفت  مهندسی ژنتیک در بعد کشاورزی با کمک قارچها و مخمر ها و باکتریها می توان روغن تک یاخته SCOIL و پروتئین تک یاخته SCP   از ضایعات کار خانه های (آب پنیر ، ملاس و با گاس) استخراج نمود.