چند سايت مواد غذايی
ساعت ۳:۳۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۸ اردیبهشت ،۱۳۸٤  کلمات کلیدی:

سارا مزيدي

معرفي سايتهاي غذايي

1- www.foodinstitute.com انستيتو غذايي آمريكا
 
اين سايت، آدرس اينترنتي انستيتو غذايي آمريكا واقع در ايالت نيوجرسي آمريكا است كه اخيرا كتاب سلامتي غذا را در آمريكا تهيه و روي اينترنت منتقل نموده است. برخي از عناوين موجود در اين كتاب عبارتند از: مقدمه و مروري جامع بر مقررات سلامتي غذا، آلوده كننده هاي اتفاقي و محيطي در غذا و شناسايي مخاطرات مهم در سلامتي غذا.

2-http://www.foodsafety.gov  سرويس بازرسي و سلامتي مواد غذايي
 
اين سايت، آدرس اينترنتي سرويس بازرسي و سلامتي مواد غذايي دپارتمان كشاورزي آمريكا(Food Safety Inspection Service)  است كه كليه اطلاعات مربوط به برنامه هاي استراتژيك تامين سلامتي غذا و بازرسي بهداشتي و آخرين تصميمات متخذه در نشست هاي مشترك ارگان هاي موثر در اين مورد از قبيل FDA و آژانس حفاظت محيط زيست آمريكا را در خود دارد.

3- شركت تاكدا آمريكا http://www.takeda-usa.com
 اين سايت، آدرس اينترنتي شركت ويتامين و مواد غذايي تاكدا آمريكا است. اين شركت به دليل توليد ويتامين در زمينه بهداشت و سلامت انسان، بيش از 200سال سابقه كار دارد و در توليد انواع ويتامين ها فعاليت مي كند و از شركت هاي معتبر در زمينه تجارت ويتامين در دنياست.

4-http://www.firstdatabank.com  بانك اطلاعات اوليه
 
اين سايت، آدرس مربوط به جديدترين نرم افزار نحوه برچسب گذاري مواد غذايي است كه حاوي اطلاعات زير مي باشد:
•         17 فرم از انواع فرم هاي بر چسب هاي غذايي

•         نحوه تركيب كردن مواد مغذي به طور اختياري

•         انواع برچسب هاي صادراتي با توجه به استانداردهاي صنعتي

•         برنامه HACCP  در برچسب گذاري

•         ليست اجزاء غذايي موجود در تركيب 15000 نوع غذا

5-  انتشارات(West Wads Worth)
http://www.wadsworth.com/nutrition

 اين سايت مربوط به مركز اطلاعاتي انتشارات Wads Worth آمريكا است كه حاوي اطلاعات تغذيه اي ارزشمندي بوده و علاقمندان را به ساير منابع اطلاعاتي مفيد در مورد تغذيه متصل مي كند.

6-http://www.nim.nih.gov  مدلاين پزشكي كتابخانه ملي آمريكا
 
اصولا ايندكس هاي on line متعددي وجود دارد، ولي يكي از بهترين آنها در زمينه تحقيقات تغذيه اي، مدلاين پزشكي كتابخانه ملي آمريكا است كه اطلاعات مربوط به 9 ميليون مقاله از حدود 4000 نشريه دنيا را در اختيار متقاضيان علاقمند قرار مي دهد.

7- http://www.deliciousdecisions.org عادات غذايي مناسب
 
در اين سايت كه از سوي انجمن قلب آمريكا ايجاد شده است، دستورات غذايي مناسب براي زندگي سالم ارايه شده است. طراحي اين سايت به گونه اي است كه آن را شبيه كتاب آشپزي كرده است. در قسمتي از اين سايت، مقالاتي در مورد عادات غذايي مناسب و آشپزي عرضه شده است.

8-www.ifis.org  سرويس بين المللي اطلاعات غذايي
 
اين سايت مربوط به مركز بين المللي اطلاعات غذايي است كه در كشور انگلستان قرار دارد و اطلاعات زير را شامل مي شود :

•         خلاصه مقالات مربوط به تكنولوژي و علوم غذايي

•         نمودارهاي مربوط به علوم غذايي

•         راهنماي تحقيقات و آموزش در علوم، تكنولوژي و مهندسي غذايي

•         قوانين غذايي اروپا و بسياري از اطلاعات مفيد ديگر جهت حل مشكلات توليد مواد غذايي، توسعه توليدات و انديشه هاي جديد در صنايع غذايي، طراحي براي ورود به بازارهاي جهاني، صادرات محصول و ....

9-  www.worldfoodnet.com  شبكه جهاني غذا
 
اين شبكه بزرگترين بنيان اينترنتي براي تكنولوژي و فرآوري غذاست. با مراجعه به اين سايت مي توان به اطلاعات وسيعي در مورد فن آوري و فرآوري غذا و صنايع غذايي دست يافت و در مورد آخرين نوآوري هاي توليدي اطلاعاتي در زمينه رويدادها و اطلاعات بنيادي و ساير موارد مربوط به تكنولوژي و فرآوري غذا در صنايع غذايي كسب اطلاع نمود.

10-  www.chaphall.com/chaphall/foodsci.com انتشارات چاپ من وهال

 اين سايت حاوي اطلاعات مربوط به مركز منابع علوم غذايي انتشارات چاپ من وهال است كه در آن مي توان تمام كتب منتشره توسط اين ناشر را در رابطه با موضوع غذا جستجو نمود.

11- http://www.pe.net/paragon  نرم افزار پاراگون
 
اين سايت مربوط به معرفي يك نرم افزار حاوي اطلاعات غذايي است كه توسط كمپاني پاراگون واقع در كاليفرنياي آمريكا براساس برنامه ويندوز طراحي شده و حاوي اطلاعات مربوط به حداقل 5000 دستور غذايي و گزارشات مفيد در موضوع غذا مي باشد.

 

12- http://www.ift.org انستيتو تكنولوژيست هاي غذايي آمريكا

 اين سايت متعلق به انجمن آموزشي- علمي تكنولوژي و علوم غذايي آمريكا است. در اين سايت، اطلاعات روزانه مربوط به منابع و انتشارات صنايع غذايي آمريكا، اخبار جلسات و نمايشگاههاي سالانه علوم غذايي، اطلاعات راجع به برنامه هاي گسترش حرفه اي صنايع غذايي و راهنماي بسياري از شبكه هاي اينترنتي وابسته به علوم و صنايع غذايي ارايه مي شود.

13- http://www.elsevier.nl/inca/lications/store/5/0/5/5/1/4

 اين سايت متعلق به مجله بين المللي ميكروبيولوژي غذا است(International Journal of Food Microbiology) كه به صورت تخصصي علمي به تعداد 24 عدد در سال به زبان انگليسي توسط اتحاديه بين المللي انجمن هاي ميكروبيولوژي تهيه و توسط انتشارات elsevier منتشر مي شود.

14- http://www.iamfes.org مجله نگهداري و حفاظت غذا
 
اين سايت مربوط به مجله تخصصي علمي نگهداري و حفاظت غذا (journal of food protection) است كه به صورت ماهانه توسط انجمن بين المللي بهداشت كاران شير، غذا و محيط زيست تهيه و منتشر مي شود.

15- http://www.fao.org سازمان خوار وبار و كشاورزي ملل متحد
 
با مراجعه به اين سايت در اينترنت مي توان به كليه اطلاعات موجود در دپارتمان هاي مختلف سازمان خواروبار و كشاورزي ملل متحد و كليه انتشارات اين سازمان دستيابي پيدا كرد.

16- http://www.fao.org/food مركز تله فود در سازمان فائو

 اين سايت مربوط به برنامه "غذا از راه دور"، يا  Telefood است كه توسط سازمان فائو به عنوان يك حركت فرهنگي در جهت انگيزش و تشويق دولت ها و ملت ها براي مبارزه با گرسنگي در جهان طراحي شده است.

17- http://www.fao.org/ruralyouth مركز جوانان روستايي در سازمان فائو
 اين سايت مربوط به برنامه اي است كه پس از طرح شعار"جوانان عليه گرسنگي" در روز جهاني غذا در سال 1999 در سازمان فائو ايجاد شده و در جهت برنا مه ريزي براي استفاده از جوانان به منظور توسعه كشاورزي و توليد غذا در مناطق روستايي كشورهاي مختلف جهان است.

منبع :مجله فرايند